Energetický regulační úřad

O regulaci energetických komodit (elektřiny, plynu, tepla) se v České republice stará Energetickém regulačním úřadu (ERÚ).

Ten byl zřízen k 1. lednu 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Kdo je předsedou a jaké je složení

Předseda ERÚ Vratislav KošťálOd 1. srpna 2018 je pan JUDr. PhDr. Vratislav Košťál předsedou Rady ERÚ. 

V čele ERÚ je kolektivní orgán (Rada ERÚ), jenž má 5 členů. Členy rady (radní) a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Radní mají funkční období 5 let. Každý rok je jmenován nový radní namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše však na dobu 3 let. Touto "rotací" je zvýšena nezávislost orgánu.

Rada rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

 

3 hlavní úkoly ERÚ

  1. Ochrana zájmů spotřebitelů
  2. Podpora alternativních zdrojů energie
  3. Podpora hodpodářské soutěže
 

Odbory elektrické energie a plynu

Odbor elektrické energie má za cíl stanovování cen za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb. Dále také stanovení pravidel pro trh s elektrickou energií atp.

Odbor plynárenství stanovuje ceny za přepravu a distribuci plynu a související služby. 

Tento státní orgán je tedy odpovědní za stanovení cen energií, jež jsou každodení součastí našeho života. Nicméně i spotřebitel může ovlivnit značnou část výdajů na energie pomocí srovnání cen energií.

 

Regulace a dohled nad distributory

Distributoři (obchodníci) se řídí stanovenými pravidly (především cenovými) Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Mohou však ovlivňovat minoritní část, kde mají své marže a také nákup energií. Díky těmto možnostem, zákazník může odebírat elektřinu nebo plyn za různých cenových podmínek. Proto je dobré, kontrolovat cenu elektrické energie či plynu, aby vždy bylo dosaženo optimální ceny.

Sháníte dodavatele?

  • Tepelná čerpadla
  • Fotovoltaika
  • Izolace, rekonstrukce a další

Poptávka

Srovnání cen energií

Přidat na Seznam.cz

© 2011-2024 Všechna práva vyhrazena. Srovnání cen elektřiny a plynu online. Stránky využívají cookies - užíváním s tím vyjadřujete souhlas. Stránky obsahují reklamní sdělení.

Vytvořeno službou Webnode