Energetický regulační úřad

O regulaci energetických komodit (elektřiny, plynu, tepla) se v České republice stará Energetickém regulačním úřadu (ERÚ).

Ten byl zřízen k 1. lednu 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

 

Mezi jeho hlavní úkoly patří:

  1. ochrana zájmů spotřebitelů
  2. podpora alternativních zdrojů energie
  3. podpora hodpodářské soutěže

 

Odbor elektrické energie má za cíl stanovování cen za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb. Dále také stanovení pravidel pro trh s elektrickou energií atp.

Odbor plynárenství stanovuje ceny za přepravu a distribuci plynu a související služby. 

Tento státní orgán je tedy odpovědní za stanovení cen energií, jež jsou každodení součastí našeho života. Nicméně i spotřebitel může ovlivnit značnou část výdajů na energie pomocí srovnání cen energií.

Distributoři (obchodníci) se řídí stanovenými pravidly (především cenovými) Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Mohou však ovlivňovat minoritní část, kde mají své marže a také nákup energií. Díky těmto možnostem, zákazník může odebírat elektřinu nebo plyn za různých cenových podmínek. Proto je dobré, kontrolovat cenu elektrické energie či plynu, aby vždy bylo dosaženo optimální ceny.

 

 

 

 

 

Srovnání cen energií

Bezpečné stránkyBezpečné stránky

www.Energie123.cz

Anketa

Jak dlouho jste u současného dodavatele energií?

Celkový počet hlasů: 681

© 2011-2018 Všechna práva vyhrazena. Srovnání cen elektřiny a plynu online. Stránky využívají cookies - užíváním s tím vyjadřujete souhlas.

Vytvořeno službou Webnode