Fotovoltaický panel na střeše

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely, přeměňují sluneční svit/energii na elektřinu využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články. 

Z panelů a dalších komponent, nutných k provozu a výrobě elektřiny se skládá FVE - fotovoltaická elektrárna. Dnes si tedy již nemusíme elektrárnu představovat jako něco velikohé a "cizího", ale něco co můžeme mít klidně doma a využívat pro svou potřebu a spotřebu.

Co tedy jsou fotovoltaické panely?

Fotovoltaické panely jsou zařízení, která se používají k produkci elektrické energie z (přímého) slunečního záření. Jsou složeny ze slunečních článků, které jsou umístěny na panelu a jsou schopny přeměňovat světlo na elektrickou energii.

Fungování fotovoltaických panelů závisí na principu fotovoltaického jevu

Sluneční záření dopadá na sluneční články v panelu a excituje elektrony v jejich struktuře. Toto vyvolává vznik elektrického proudu, který je pak veden do elektrické sítě nebo ukládán do baterií pro pozdější využití.

Fotovoltaické panely jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí způsobem výroby elektrické energie. Jsou tak často používány jako alternativa k tradičním zdrojům energie. Bohužel je jejich lokální bezemisní provoz "vykoupen" znečištěním na straně výroby, resp. těžby materiálů, z kterých se skládají. 

Hlavní typy FV panelů

Existují dva hlavní typy fotovoltaických panelů: krystalické solární články a amorfní solární články.

Krystalické solární články jsou nejběžnějším typem fotovoltaických panelů a jsou vyrobeny z křemíkového krystalu. Jsou velmi efektivní a spolehlivé, ale také dražší než amorfní solární články.

Amorfní solární články jsou vyrobeny z tenké vrstvy amorfního křemíku nebo jiných materiálů. Jsou méně efektivní než krystalické solární články, ale jsou levnější a mohou být flexibilnější v designu. Mohou být také použity na površích, které nejsou rovné nebo hladké.

Existují také další typy fotovoltaických panelů, jako jsou perovskitové solární články a organické solární články, ale ty jsou méně běžné a většinou se používají výhradně pro zvláštní aplikace.

Jaká je cena fotovoltaického panelu?

Přesnou cenu není možné poskytnout, protože se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je velikost a výkon panelů, místo instalace, dodavatel a další. 

Doporučujeme se obrátit na místního dodavatele nebo prodejce fotovoltaických panelů a získat od nich aktuální cenovou nabídku (poptávkový formulář zde). 

Fotovoltaické panely jsou obecně drahé na pořízení, ale mohou se vyplatit dlouhodobě díky úsporám na elektrické energii a možnosti prodeje přebytku energie zpět do sítě.

Sháníte dodavatele fotovoltaických panelů?

Zdarma si může požádat o nacenění a celkovou nabídku přímo vám na míru.

Již během několika hodin tak můžete mít na stole nabídky a se začít rozhodovat.

Poptávka a nabídka fotovoltaické elektrárny

 

Montáž a zapojení

Montáž fotovoltaického (FV) panelu na střešeMontáž fotovoltaických panelů zahrnuje jejich fyzickou instalaci na střechu nebo jiný vhodný povrch. Zapojení pak zahrnuje připojení panelů do solárního systému a nastavení jejich napájení.

Před zahájením montáže je důležité zajistit, aby střecha nebo jiný povrch, na který se panely budou instalovat, byl pevný a stabilní. Panely by měly být instalovány tak, aby byly co nejvíce otočené směrem ke slunci. To zajišťuje co nejefektivnější využití energie ze slunce.

Zapojení panelů do solárního systému představuje připojení vodičů z panelů k solárnímu inverteru, který převádí energii z panelů na síťové napětí, a dále pak dalšímu vybavení, jako jsou akumulační baterie a měřiče spotřeby energie

Dále je třeba zajistit, aby byly panely napájeny a mohly začít vyrábět energii. K tomu je nutné nastavení napětí a proudů pro co nejefektivnější práci panelů a kontrolu, zda je celý systém funkční.

 

Postup montáže

Montáž fotovoltaických panelů se obecně skládá z několika kroků, závisících na konkrétním projektu a umístění panelů. Většinou se však postupuje následovně:

  1. Zajištění připravenosti střechy nebo jiného místa, kam budou panelové solární elektrárny instalovány. To znamená, že střecha by měla být pevná a zajištěna proti poškození, a měla by být vyčištěna od případných nečistot nebo překážek.
  2. Připojení panelů ke střeše nebo jinému místu. To se obvykle provádí pomocí kotevních systémů, které jsou připevněny ke střeše a slouží jako podpora pro panelové solární elektrárny.
  3. Připojení panelů k elektrickému zdroji. To znamená, že se panelové solární elektrárny připojí k elektrickému rozvodu nebo ke zdroji energie.
  4. Instalace dalších prvků.

Jaká je účinnost

Fotovoltaické panely mají obvykle účinnost v rozmezí od 15 % do 20 %, což znamená, že ze slunečního záření, které dopadá na povrch panelu, se jim podaří přeměnit na elektrickou energii 15-20 %

Je důležité si uvědomit, že účinnost fotovoltaických panelů se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je typ panelu, jeho umístění a podmínky osvětlení. Nejlepší účinnost lze dosáhnout při ideálních podmínkách, například při přímém slunečním svitu a zhruba při teplotě do 28 °C (účinnost se totiž snižuje především vysokou (tropickou) teplotou v letních měsících).

 

Sháníte dodavatele?

  • Tepelná čerpadla
  • Fotovoltaika
  • Izolace, rekonstrukce a další

Poptávka

Srovnání cen energií

Přidat na Seznam.cz

© 2011-2024 Všechna práva vyhrazena. Srovnání cen elektřiny a plynu online. Stránky využívají cookies - užíváním s tím vyjadřujete souhlas. Stránky obsahují reklamní sdělení.

Vytvořeno službou Webnode