Fotovoltaika pro SVJ, bytový dům, panelák: Zdroj udržitelné ekonomiky a úspor

14.03.2023 12:52

Fotovoltaika (FVE) na střechu bytového domu - paneláku

Fotovoltaika je moderní technologie využívající sluneční energii pro výrobu elektřiny. Dnes je fotovoltaika velmi populární, a to nejen v České republice, ale v celém světě. Mnoho lidí si již instalovalo solární panely na své domy a získávají tak udržitelnou a čistou energii. Nicméně, jak je to s fotovoltaikou v bytových domech a panelácích? V tomto článku se budeme věnovat tématu fotovoltaiky pro bytový dům a panelák a zodpovíme často kladené otázky.

Co se dozvíte...

 1. Co je fotovoltaika?
 2. Proč zvolit fotovoltaiku v bytovém domě?
 3. Jaké jsou výhody a nevýhody fotovoltaiky v paneláku?
 4. Kolik bude to stát a jaký je proces instalace?
 5. Jak dlouho bude trvat návratnost investice do fotovoltaiky v bytovém domě?
 6. Jaká je údržba fotovoltaických panelů v bytovém domě?
 7. Jaký je vliv fotovoltaiky na životní prostředí?
 8. Jakou podporu poskytuje stát pro fotovoltaiku v bytových domech?
 9. Jaký vliv má fotovoltaika na hodnotu bytu?
 10. Jaký je rozdíl mezi fotovoltaikou a solárními kolektory?
 11. Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti fotovoltaiky?
 12. Jakou velikost solárních panelů potřebuji pro bytový dům?
 13. Jaké jsou nejlepší značky fotovoltaických panelů pro bytový dům?
 

Tip Chcete nabídku přímo pro váš dům? Cenová nabídka do 1 minuty.

 

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je technologie, která využívá sluneční energii k výrobě elektřiny. Solární panely obsahují fotovoltaické buňky/články, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Tato technologie je udržitelná, čistá a přispívá k ochraně životního prostředí.

Proč zvolit fotovoltaiku v bytovém domě?

Instalace fotovoltaických panelů v bytovém domě může být velmi výhodná pro majitele bytu. Především je to díky úspoře na energiích, protože fotovoltaika vyrábí čistou energii zdarma a snižuje tak náklady na elektřinu. V neposlední řadě to má výnam v podílení se na ekologické čistotě výroby elektrické energie, resp. způsobech vytápění budov.

Jaké jsou výhody fotovoltaiky v paneláku?

Fotovoltaika může být velmi výhodná i pro bytové domy a paneláky. Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaických panelů, můžete:

 • Snižovat náklady na energie: Fotovoltaika vám umožní výrazně snížit náklady na elektřinu, protože vyrábíte svou vlastní čistou energii a nebudete muset platit za elektřinu od dodavatele.

 • Přispívat k ochraně životního prostředí: Fotovoltaika je udržitelná a čistá technologie, která vám umožní snížit vaše uhlíkové stopy a přispět tak k ochraně životního prostředí.

 • Zvyšovat hodnotu vašeho bytu: Instalace fotovoltaiky může zvýšit hodnotu vašeho bytu, protože byt s fotovoltaickými panely bude mít vyšší hodnotu a bude více žádaný na trhu s nemovitostmi.

 • Dostáváte příspěvky od státu: Stát nabízí různé podpory pro fotovoltaiku v bytových domech, například dotace na instalaci fotovoltaických panelů nebo garantovaný odkup elektřiny.

 • Mít nezávislost na energetických společnostech: Pokud máte fotovoltaické panely, nebudete závislí na energetických společnostech a nebudete muset platit za elektřinu od nich. Budete mít svou vlastní zdroj energie.

Jaké jsou nevýhody fotovoltaiky v paneláku?

Nicméně, instalace fotovoltaických panelů v paneláku může mít i některé nevýhody:

 • Vyšší pořizovací náklady: Instalace fotovoltaických panelů může být poměrně nákladná, zejména v případě paneláku, kdy je potřeba instalovat velké množství panelů. Velké realizační firmy (např. firma Woltair) standardně nabízí specializované bankovní financování úvěrem.

 • Omezený prostor pro instalaci: V paneláku může být omezený prostor pro instalaci fotovoltaických panelů, což může omezit výkon a výkonnost vaší fotovoltaiky. Především se jedná o otázku stínění, resp. orientace panelů či umístění baterií na uložení přebytečné energie, pokud není zájem o prodej do sítě distributora.

 • Potřeba souhlasu ostatních majitelů: V případě paneláku budete potřebovat souhlas ostatních majitelů bytů v domě, abyste mohli instalovat fotovoltaiku. Majitelé budou vycházet z usnesení schůze, resp. stanov SVJ.

Jaký je proces instalace fotovoltaiky v bytovém domě?

Instalace fotovoltaických panelů v bytovém domě je obvykle poměrně jednoduchá. Nejprve budete potřebovat vybrat vhodné místo pro instalaci panelů. Poté budete potřebovat kontaktovat odborníka na fotovoltaiku, který vám pomůže s návrhem a instalací systému.

Před instalací panelů budou muset být provedeny některé přípravy, jako například:

 1. Zjištění potřebného výkonu: Nejprve budete muset zjistit, kolik elektřiny potřebujete vyrábět, aby byl systém vhodně dimenzován.

 2. Návrh systému: Poté bude nutné navrhnout systém, který bude schopen vyrábět dostatek elektřiny pro vaše potřeby.

 3. Výběr panelů: Musíte si vybrat vhodné fotovoltaické panely, které budou schopny vyrábět dostatek energie.

 4. Instalace měniče: Fotovoltaický systém bude muset být propojen s elektrickou sítí, což zahrnuje instalaci měniče, který bude umožňovat převod stejnosměrného proudu z panelů na střídavý proud, který je používán v domácnosti.

 5. Montáž panelů: Poté budou muset být panelové moduly namontovány na střechu nebo na fasádu bytového domu.

Po dokončení instalace bude váš fotovoltaický systém připraven k využití. Pokud máte zájem o instalaci fotovoltaiky v bytovém domě, je vhodné kontaktovat odborníka, který vám pomůže s návrhem a instalací systému.

Jaký je potenciál fotovoltaiky v paneláku?

Fotovoltaika má v paneláku obrovský potenciál, protože umožňuje využívat střešní a fasádní plochy k výrobě energie. Pokud jsou panelové moduly správně nainstalovány, mohou vyrábět dostatek energie pro potřeby celého domu. Výkon fotovoltaiky v bytových domech se obvykle pohybuje mezi 3 až 10 kWp, což závisí na velikosti a orientaci střechy, množství slunečního záření a počtu instalovaných panelů. Není vyjímkou, kdy zájemce zvolí FVE s výkonem mnohem vyšším a pokrývá spotřeba v téměř v maximu.

Pokud máte zájem o instalaci fotovoltaiky v paneláku, měli byste se nejprve poradit s odborníkem na fotovoltaiku, který vám pomůže s návrhem a instalací systému. Můžete také zvážit možnost získání dotací a příspěvků od státu na instalaci fotovoltaických panelů v bytových domech.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky v paneláku?

Investice do fotovoltaického systému v paneláku se může vyplatit v dlouhodobém horizontu. Návratnost investice závisí na mnoha faktorech, jako je cena elektřiny, velikost systému, orientace střechy a množství slunečního záření. Většinou se dá očekávat, že se náklady na instalaci fotovoltaiky vrátí do pěti až deseti let, přičemž životnost fotovoltaického systému může být až 25 let.

Je také možné získat dotace a příspěvky od státu na instalaci fotovoltaických panelů v paneláku, což může pomoci snížit celkové náklady na investici.

Jaký má vliv fotovoltaika na životní prostředí?

Fotovoltaika je ekologický způsob výroby energie, protože nevytváří emise skleníkových plynů ani jiných škodlivých látek. Zdrojem energie jsou sluneční paprsky, které jsou zdarma a obnovitelné.

Instalace fotovoltaického systému na střechu paneláku může také pomoci snížit tepelnou zátěž budovy v letních měsících, protože panelové moduly absorbují sluneční záření a brání tak jeho pronikání do interiéru budovy.

Jaká jsou omezení při instalaci fotovoltaiky v paneláku?

Při instalaci fotovoltaických panelů na střechu paneláku je nutné dbát na bezpečnost a dodržovat platné normy a předpisy. Některá omezení mohou být stanovena místními stavebními předpisy nebo úřady.

Dále je třeba zvážit, zda střecha paneláku je vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů, ať už z důvodu orientace, sklonu nebo kvality střešní konstrukce. Pokud je střecha v dezolátním stavu, může být nutné ji nejprve opravit nebo vyměnit.

O tato omezení a normy se stará realizační firma, která instalaci a vše okolo provádí. 

Tip Máte zájem o nabídku pro váš dům? Cenovou nabídku dostanete do 1 minuty na email.

Jak vybrat správný fotovoltaický systém pro panelák?

Při výběru fotovoltaického systému pro panelák je třeba zvážit několik faktorů, jako je velikost paneláku, orientace a sklon střechy, množství slunečního záření a spotřeba elektřiny. Ideální systém by měl být navržen tak, aby co nejefektivněji využíval energii ze slunce a zároveň dokázal pokrýt většinu nebo celou spotřebu elektřiny v paneláku.

Je také důležité zvážit kvalitu a zkušenosti instalatéra, protože správná instalace a údržba systému jsou klíčové pro jeho dlouhodobou spolehlivost a výkonnost.

Jaká je budoucnost fotovoltaiky v paneláku?

S rostoucím povědomím o klimatických změnách a snaze o snížení emisí skleníkových plynů se očekává, že bude stále větší poptávka po obnovitelných zdrojích energie, včetně fotovoltaiky v paneláku. Pokračující vývoj technologií fotovoltaiky a snižování nákladů na instalaci a údržbu mohou také přispět k rozšíření využívání této technologie.

Závěr

Investice do fotovoltaického systému v paneláku může být výhodná z hlediska snížení nákladů na elektřinu a ekologického přínosu. Při výběru fotovoltaického systému je důležité zvážit řadu faktorů, včetně orientace střechy, velikosti systému a zkušeností instalatéra. S ohledem na stále rostoucí vývoj technologií a poptávky po obnovitelných zdrojích energie se očekává, že bude fotovoltaika v paneláku stále více využívána v budoucnosti.

Zpět

Sháníte dodavatele?

 • Tepelná čerpadla
 • Fotovoltaika
 • Izolace, rekonstrukce a další

Poptávka

Srovnání cen energií

Přidat na Seznam.cz

Anketa

Chcete mít FVE na svém bytovém domě?

Celkový počet hlasů: 42

© 2011-2024 Všechna práva vyhrazena. Srovnání cen elektřiny a plynu online. Stránky využívají cookies - užíváním s tím vyjadřujete souhlas. Stránky obsahují reklamní sdělení.

Vytvořeno službou Webnode