Kalkulátor nové tarifní struktury – ušetříte také?

01.02.2016 10:07

Energetický regulační úřad udělal pro spotřebitele dobrou věc. Spustil kalkulátor nové tarifní struktury v elektroenergetice, což nebývá u veřejné správy příliš standardem dělat takovéto kroky, ať už se na změnu díváme jakkoliv. Kalkulátor porovnává platby v současné tarifní struktuře (STS) a v nové tarifní struktuře (NTS), která by měla vstoupit v platnost v roce 2017.

Cena elektřiny podle jističe a celkového odběru má rozhodující souvislost. Níže jsou pro vás připraveny 3 příklady kalkulací a příkladová tabulka výpočtů dle jističů.


Kalkulátor tarifní soustavy dle ERÚ

Na stránkách úřadu se můžeme dočíst zdůvodnění:
„V současné době prochází celé odvětví energetiky významnou transformací, která by se dala nazvat jako „doba decentralizační". Její hlavní charakteristikou je rozšiřování výstavby malých výroben, především na bázi obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, budovaných přímo v místě spotřeby nebo její blízkosti.

Tento trend má zásadní vliv na změnu využití existujících energetických sítí a bude jej mít bezesporu i nadále. Již dnes musíme počítat s dodatečnými náklady na přizpůsobení se novým potřebám decentralizované výroby tak, abychom byli schopni zajistit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy s nepřetržitou dodávkou elektřiny v požadovaném množství a kvalitě pro všechny uživatele systému.“

Proč změny?

Úřad nutnost změny zdůvodňuje tím, že v „dnešní době je zpoplatnění služeb sítí v elektroenergetice založeno na principech, které jsou dlouhodobě neudržitelné a stěžejním důvodem je, že podstatná část nákladů na zajištění těchto služeb má charakter fixních nákladů nezávislých na odběru elektřiny, avšak od zákazníků je tato fixní část nákladů vybírána v závislosti na velikosti jejich odběru.“ V soustavě tak mají např. chataři a chalupáři stále u svého odběrného místa rezervovaný určitý poměr dle svého jističe a je jedno jestli jej využívají 24hodin denně, nebo vůbec. Celý systém tak musí být nepřetržitě schopen uspokojit okamžitou potřebu všech uživatelů k němu připojených a tím dochází k vysokým nákladům na provoz sítě a jejímu „zbytečnému“ zatížení.

Proti návrhům se ohrazují především ekologická sdružení a osoby, které provozují fotovoltaické zdroje, kdy vyčítají neekonomičnost a ekologičnost následného provozu po přijetí NTS.

K nové tarifní struktuře vytyčil úřad (ERÚ) mj. následující cíle:

 • jednotlivé složky regulované ceny mají odpovídajícím způsobem odrážet strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí,
 • stabilní a dlouhodobě udržitelné financování provozu a investic do elektrických sítí a infrastruktury na optimální úrovni
 • motivovat zákazníky k racionálním požadavkům na zajištění příkonu v elektrizační síti,
 • každý zákazník má uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal,
 • jednodušší, spravedlivější a flexibilnější systém

 

Příklady kalkulací

Příklady:
 • 1x distribuční sazba D56d (vysoký odběr)
 • 2x distribuční sazba D02d (běžný odběr)

Kalkulace vysokého odběru - výsledek je ÚSPORA

V první části vybereme typ odběru (volba domácnost nebo firmy), zvolíme našeho územního distributora, instalovaný jistič a distribuční sazbu (pokud některou z voleb nevíte, zjistíte je právě z vaší faktury (vyúčtování)).
 
Hodnoty pro výpočet dle STS
 
Po výběru distribuční sazby (Sazba distribuce) se v kalkulátoru ovolní další příslušná políčka k vyplnění. 
Pro námi zvolený přiklad (domácnost s tepelným čerpadlem (sazba D56d) vyplníme roční odběr v nízkém (NT) i vysokém (VT) tarifu. Pokud jste běžná domácnot, která součástí bytového domu, pravděpodobně máte zvolenu sazbu D02d a odběr v nízkkém tarifu tak zůstane prázdný (kalkulátor neumožní zápis).
 
Hodnoty pro STS a NTS
 
Po vyplnění následujících hodnot, které byly získány z posledního vyúčtování se automaticky provedl přepočet v tabulce Hodnoty pro výpočet dle NTS, kde nastala změna u ceny za dodávku ve vysokém a nízkém  tarifu, přičemž pevná cena za měsíc zůstala na 60 Kč za odběrné místo. Automoticky došlo také na zvolení nové distribuční sazby z původní D56d na D2Td - 20 hodin NT.
Abychom zjistili konkrétní možnou úsporu či naopak, přejdeme k tlačítku Přepočítat a klikneme na něj.
 
Úspora v NTS pro vysoký odběr elektřiny
 
Zjišťujeme, že v takto velmi náročné spotřebě nám nové tarifní podmínky umožní úsporu necelá 2% procenta, jenž sníží celkovou roční cenu o 951,22 Kč s DPH. V tabulkách, které kalkulátor vytvořil si můžeme porovnat, kde dochází k navýšení a kde k poklesu cen. Prakticky nás ale musí zajímat výsledná částka.
 

Kalkulace nízkého odběru

Pro kalkulaci nízké odběru elektřiny volíme distrubiční sazbu D02d, která je běžnou ve většině domácností, které využívají dálkového tepla a domácnost nevytápí elektřinou a má plynovou troubu.
Postupujeme stejně, jako u předešlé kalkulace a volíme typ odběru, územního distributora a instalovaný jistič.
 

Příklad č. 1 (D02d, 1500 kWh/rok, 1 x 25 A) - ÚSPORA

V prvním příkladu volíme jistič 1 x 25 A, distribuční sazbu D02d a roční odběr 1500 kWh, dodavatele a produktovou řadu.
 
Hodnoty pro STS a NTS k běžnému odběru D02d
 
V hodnotách pro výpočet dle NTS kalkulátor pozměnil starou sazbu na novou (D1Sd) a ostatní hodnoty zůstávají bezezměny. Přejdeme tedy na přepočet a Zjišťujeme, že v nové tarifní soustavě dochází k úspoře celkem 9,26% a tedy snížení platby o 712,39 Kč s DPH za rok.
 
Úspora u malého odběru s jističem 1 x 25 A a spotřebou 1500 kWh/rok
 

Příklad č. 2 (D02d, 2500 kWh/rok, 3 x 25 A) - ZVÝŠENÍ CENY

V druhém příkladě volíme vyšší jistič 3 x 25 A, distribuční sazbu D02d a také vyšší roční odběr 2500 kWh, dodavatele a produktovou řadu necháváme stále stejnou.
 
Prodělek u středního odběru s jističem 3 x 25 A a spotřebou 2500 kWh/rok
 
Výpočtem zjišťujeme, že v tomto případě neušetříme a naopak budeme doplácet o 2,4% více než v staré tarifní struktuře. 
Za zvýšení může volba vysokého jističe. Pro domácnost s TV, počítačem, prakčkou, myčkou, lednicí atp., která nevytápí a ve většině případů i nevaří na elektřině, stačí jistič s hodnotou 1 x 25 A (vizte příklad č. 1). 
 
Ke konkrétní kalkulaci vašeho odběrného místa si otevřete  speciální stránku s kalkulátorem  a připravte si vaše poslední vyúčtování. Vaše případné připomínky, náměty a dotazy k danému tématu můžete zasílat na e-mailovou adresu nts@eru.cz, která slouží přímo pro komunikaci s úřadem v otázce nového systému.

Zpět

Anketa

Ušetříte na nové tarifní struktuře?

Celkový počet hlasů: 199

Sháníte dodavatele?

 • Tepelná čerpadla
 • Fotovoltaika
 • Izolace, rekonstrukce a další

Poptávka

Srovnání cen energií

Přidat na Seznam.cz

Příklady výpočtů

Sazba Jistič kWh/rok Úspora
D01d 3x25A 500 Ne
+130,84%
D01d 1x25A 500 Ne
+36,09%
D01d 1x20A 500 Ne
+25,54%
D02d 1x25A 1500 Ano 
-9,26%
D02d 3x20A 1500 Ne
+16,23%
D02d 3x25A 1500 Ne
+25,57%
D25d 3x25A VT 2000
NT 4000
Ano
-6,89%
D26d 3x25A VT 2000
NT 4000
Ano
-0,07%
D35d 3x25A VT 1000
NT 11000
Ne
+3,68%
D45d 3x25A VT 1000
NT 11000
Ano
-2,59%
D56d 3x25A VT 1000
NT 11000
Ano
-2,20%
D61d 3x25A VT 200
NT 1000
Ne
+108,30%

 

Pro všechny příklady platí následující:

 • odběratelem je domácnost
 • území ČEZ Distribuce, a. s.
 • dodavatel ČEZ Prodej, s.r.o.
 • řada COMFORT
poznámka:
VT = vysoký tarif
NT = nízký tarif

Články

 • 10.02.2016 13:04

  Velikost hlavního jističe - jaký zvolit?

  Velikost hlavního jističe rozhoduje o tom, jakou zátěž si můžete (okamžitým) odběrem elektřiny dovolit (= kolik můžete mít najednou spuštěných spotřebičů) a také to, kolik budete za jistič platit. Jak zvolit hodnotu jističe? Před volbou vhodného výběru velikosti hlavního jističe je nutné udělat si...

© 2011-2024 Všechna práva vyhrazena. Srovnání cen elektřiny a plynu online. Stránky využívají cookies - užíváním s tím vyjadřujete souhlas. Stránky obsahují reklamní sdělení.

Vytvořeno službou Webnode