Vypovězení smlouvy dodavateli energií bez sankcí

21.09.2014 22:44

Velké množství zákazníků dodavatelů plynu nebo elektřiny se v posledních letech upsalo na určité období. Smluvně se zavázali, že "zůstanou dodavateli věrni" a budou od něj odebírat energie. 

Je však dobré vědět, že tento závazek není nutné brát dogmaticky. Pokud zákazník není spokojen s dodavatelem a nemá zájem setrvat v obchodním vztahu, může zvolit některou z metod bezplatného odchodu.
 

Domluvit se s dodavatelem na odchodu

Nejjednoduší je, samozřejmě, domluvit se přímo s dodavatelem na odchodu. Některé společnosti na výzvu zákazníka, který není spokojený s jejich službami či cenou, reagují a vycházejí tak vstříc. Často však o to společnosti zájem nemají, jelikož tak přicházejí o stabilní a smluvně zavázané odběratele. Většinou se tak setkáte s tím, že pokud vám to smluvní vztah s dodavatelem umožní, zvolí dodavatel pro tento krok některou ze s vámi sjednaných sankcí za předčasné vypovězení smlouvy. Pokud tedy nemáte to štěstí, že vám dodavatel energií sankci odpoustí a nebude ji po vás požadovat, vyzkoušejte následující možnost - takzvaná strategie "vyčkávání na změnu".
 

Zvýšení cen = možnost odstoupit i do 3 měsíců

Obecně platí, že jakákoliv změna, která se dotýká dříve uzavřených závazků, může být druhou stranou použita jako argument k bez-sankčnímu vypovězení smlouvy. Pokud vám například telefoní operátor změní (rz. zhorší) ceny či podmínky užívaní služeb nebo produktů (stačí i dílčí - např. podmínky poskytování internetu, sms, atd.) můžete smluvní vztah ukončit bez jakýchkoliv sankcí z druhé strany a odejít. To tedy platí i u dodvatelů energií. Změní-li dodavatel plynu nebo elektřiny obchodní podmínky, resp. vyhlásí nové ceníky, kde např. dojde ke zvýšení ceny energií, které se vás dotknou, máte ze zákona právo odstoupit od již platné smlouvy.
Konkrétně odstoupení od smlouvy u dodavatelů energií, vychází z novely energeického zákona, která umožňuje odstoupneí od smlouvy, bez jakéholiv čekání na vypršení výpovědní lhůty, sankční pokuty atp. Právo odstoupit můžete využít do 3 měsíců od zdražení.
 
Odstoupení od smlouvy upravuje zákon č. 458/2000 Sb. (konkrétně § 11a odst. 3)

Ve stručnosti:

  • Odstoupení od smlouvy můžete provést v případě změny obchodních podmínek, resp. zdražení (elektřiny nebo plynu).
  • Jestliže dodavatel nedodržel povinnost informovat odběratele minimálně 30 dní předem před nabytím účinosti změn, máte nárok na odstoupní i 3 měsíce po uvedení změn v platnost. Pokud dodavatel v této lhůtě upozornil, můžete odstoupit nejpozději 10 dní před avizovanou změnou. Podání odstoupení provádějte vždy písemně.

Zpět

Sháníte dodavatele?

  • Tepelná čerpadla
  • Fotovoltaika
  • Izolace, rekonstrukce a další

Poptávka

Srovnání cen energií

Přidat na Seznam.cz

© 2011-2024 Všechna práva vyhrazena. Srovnání cen elektřiny a plynu online. Stránky využívají cookies - užíváním s tím vyjadřujete souhlas. Stránky obsahují reklamní sdělení.

Vytvořeno službou Webnode